COVID-19rako neurri bereziak

COVID-19rako neurri bereziak
2020 · 09 · 10

Ikasture berria modu presentzialean abian jarri ahal izateko zenbait neurri hartu behar izan ditugu ikastola osatzen dugun komunitate osoaren segurtasuna eta osasuna bermatzeko. Ondorengo dokumnetuan, zehaztapen guztiak agertzen dira.